00m.Ru
13Июл/120

SAMBA3 + SQUID libsmb/ntlmssp.c:342(ntlmssp_update)

SAMBA3 + SQUID

если имеется проблема отвала домена с ошибкой в лог а ля…

libsmb/ntlmssp.c:342(ntlmssp_update)
got NTLMSSP command 1, expected 3

то она при компиляции самбы решается так…

/usr/ports/net/samba3/work/samba-3.0.37/source/libsmb/ntlmssp.c

строка 333.
Было:
if (ntlmssp_command != ntlmssp_state->expected_state) {
DEBUG(1, («got NTLMSSP command %u, expected %u\n», ntlmssp_command, ntlmssp_state->expected_state));
return NT_STATUS_INVALID_PARAMETER;
}

Стало:
if (ntlmssp_command != ntlmssp_state->expected_state) {
DEBUG(1, («got NTLMSSP command %u, expected %u\n», ntlmssp_command, ntlmssp_state->expected_state));
return NT_STATUS_OK;
}

сам долго мучался… грабли, но работает как часики

Связано с категорией: Без рубрики Нет комментариев